Välkommen till DX-vännerna

DX-Vännerna 50 år

Vår ordförande Torre Ekblom har här sammanställt en liten skrift om de 50 första åren. Den kan du läsa här:

DX-Vännernas årsmöte hölls i Göteborg under helgen 31 Maj-2 Juni när Sveriges DX-förbund anordnade det sedvanliga DX-parlamentet, här är några bilder därifrån:

Här ser vi DX-vännernas ordförande Tor-Henrik Eblom till höger och Björn Fransson till vänster
Här ser vi DX-vännernas ordförande Tor-Henrik Eblom till höger och Björn Fransson till vänster
En bild från lördagskvällens middag
En bild från lördagskvällens middag
Under årsmötet beslutades att utse Bengt Dalhammar till DX-Vännernas hedersordförande och Claes-W Englund till hedersmedlem. Här ringer Torre upp Bengt för att överraska honom
Under årsmötet beslutades att utse Bengt Dalhammar till DX-Vännernas hedersordförande och Claes-W Englund till hedersmedlem. Här ringer Torre upp Bengt för att överraska honom

————————————————————————————————————————–

När DX-Vännerna tillkom 1963 var det sju år efter det att förbundet bildades 1956 i Hackås (Arne Skoogs fädernehemgård) i Jämtland och ”gamla avgångna” funktionärer i förbundet ville kunna komma till DX-Parlamenten och ändock få utlopp för sina ”föreningsaktiviteter” och ha ett eget årsmöte, som inte direkt inkräktade på DX-Förbundets aktiviteter. Vi var ju också intresserade av hur det gick för förbundet och kunde på detta sätt följa verksamheten och ge vårt stöd genom stödföreningen DX-Vännerna. En annan tanke var också att genom  DX-Vännerna försöka  garantera att det blev ett visst minimideltagande i DX- Parlamenten.

Tanken var ju också från början att DX-Vännernas insamlingar kunde gå till sådant som det var onödigt att förbundets medlemsavgifter gick till. Det kunde vara  kopieringsapparater till förbundet, förbundets förtjänstmedaljer till stationsrepresentanter och förtjänta medlemmar, dator till EA, bidrag till förbundets medverkan vid  EDXC-möten eller nordiska syster/broder DX-klubbars årsstämmor. Under de senaste åren har också ett antal bidrag gått till stipendier för förstagångsbesökare till Parka. DX-Vännernas auktioner i samband med DX-Parlamenten har också varit ett lättsamt sätt att kombinera att DX-are har kunnat ta med sig radioprylar, DX-litteratur och annat, som samtidigt blivit till ett litet ekonomiskt bidrag till förbundet och också är ett underhållande inslag kring DX-Parlamentets festmiddag. Ett litet stöd till DX-Vännerna kan bli ett större bidrag till SDXF och till DX-ingens fromma!

Claes-W Englund

Lämna ett svar