Kallelse till årsmöte 2014

DX-Vännernas årsmöte

Härmed kallas vi i vännerna till dx-vännernas årsmöte i samband med DX-parlamentet i Norrköping 7-8 Juni.

Vi ber också ber att medlemmarna i DXV sätter in sina medl.avg/bidrag 50.- eller mer, till dxingens fromma i Sverige.

Vi syns i Norrköping

Lämna ett svar