Kallelse till DX-Vännernas årsmöte

Härmed kallas vi i vännerna till dx-vännernas årsmöte i samband SDXF:s DX-Parlament på Södra Vätterbydgens Folkhögskola i Jönköping den  5-7 maj

Datum:     Lördagen den  6 Maj 2017 kl 09:00

Plats:   Södra Vätterbydgens Folkhögskola i Jönköping

Vi ber också ber att medlemmarna i DXV sätter in sina medl.avg/bidrag 50.- eller mer, till dxingens fromma i Sverige.

Vi syns i Jönköping

Lämna ett svar