Än lever DX-Vännerna…

DX-Vännerna är en stödförening till Sveriges DX-Förbund (SDXF). Som bildades 1963 i Hackås Jämtland av Radio Sweden legendaren Arne Skoog

Än i dag drygt 54 år senare så lever dx-vännerna och frodas. Ja vi har under detta året ökat medlemsantalet med drygt 25 procent vilket är glädjande.

För dem som vill bli medlem så sätter man in 50 kr eller valfritt högre belopp på Sveriges DX-Förbunds Plusgiro 3 26 26-4. Märk betalningen DX-Vännerna.

Vi ger ut ett informationsblad några gånger per år via e-post så du som är medlem lämna din e-post till undertecknad så skall jag se till att den anländer i Er e-postkorg. Vi har också startat en egen facebook grupp där man kan diskutera en del saker med varandra.

Där kan man läsa Ullmars tankar där Ullmar funderar över stort och smått.

På årsmötet beslutades att vi kommer flytta över DX-vännernas hemsida till SDXF. En orsak till detta är att vi skall även kunna lägga in ljudfiler på gamla programinslag.

Vi beslutade också att det kommer att även under kommande verksamhetsår att bli en tredje kryssning med DX-vännerna. Någon gång under första kvartalet 2018 blir detta. Mer information kommer under sensommaren eller hösten.

Hoppas Ni vill kryssa med oss för det är en trevlig avkopplande tur.

Välkommen att komma med och bli en av oss.