DX-Vännernas årsmöte 2020

Som vanligt hålls DX-Vännernas årsmöte i samband med DX-Parlamentet. Så i år blir det söndagen den 10 maj kl 09:00 på Södra Vätterbygdens Folkhögskola i Jönköping. Dagordningen följer det som anges i stadgarna (du finner dem under knappen “STADGAR” här på vår webb) med bland annat verksamhetsberättelse, propositioner och motioner samt val till de olika posterna i föreningen. Motioner skickas till dxv@sdxf.se senast 2020-04-17 eller med post till DX-Vännerna, Sveriges DX-Förbund, Box 1097, 405 23 Göteborg så att det är framme senast samma datum.