DX-Vännernas årsmöte 2020

Tyvärr så måste vi på grund av den pågående pandemin skjuta fram det årsmöte som skulle hållits 2020 till nästa år. Vår förhoppning är att läget då skall tillåta ett normalt DX-Parlament och i samband med det också som traditionen bjuder DX-Vännernas Årsmöte.