DX-Vännernas årsmöte 2022

I samband med DX-Parlamentet i Karlsborg avhölls också traditionsenligt DX-Vännernas årsmöte.

Årsmötet förlöpte som vanlig i god anda och samtliga i styrelsen blev omvalda för en ny period. Förutom sedvanlig formalia gavs styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna till en kryssning; förslagsvis till Baltikum. Senast DX-Vännerna ordnade kryssning var i februari 2020 precis innan pandemi-restriktionerna slog till. Den resan gick till Helsingfors.

Protokollet från årsmötet finns att läsa på sidan PROTOKOLL. Du måste vara inloggad för att kunna läsa det.

Noteras kan att också årets traditionella auktion gav ca 3.100 kronor till DX-Vännernas kassa, pengar som på sikt skall använda för stöttning av Sveriges DX-Förbunds verksamhet.